House rules of The End Karaoke Tilburg

At The End we have some house rules that you have to keep as a visitor. These house rules keep the karaoke as enjoyable as possible for everyone.
We want to be a safe place to spend a night out undisturbed. We therefore ask you be aware of our house rules and stick to them.
Those who do not follow the rules can be asked to leave and may also be denied access to The End in future. When we detect criminal offenses we always report these to the police.

Drink tokens

You can order drink tokens from us when you make a reservation. This is only possible during the booking itself.
The drink are only valid on the evening itself and are not exchangeable for cash. The drink tokens cost € 2.40 each.
Beer, soft drinks and wine can be bought at the bar with one token. You can buy strong liquor from 1.5 tokens.

Bringing food into the bar

Your own catering is possible, but you must also discuss your details regarding this when making the booking. There are also three conditions:
  • A deposit of € 50 in cash must be paid to the bartender at the beginning of the evening.
  • A minimum of 2 drinks per person must be purchased.
  • All food must be cleaned before the opening time.

As soon as all three conditions are met, you will be reimbursed in cash.

Reservations

There is a certain period of time in which you fully receive the payment of the reservation if you cancel the reservation.
Are you unable to attend? Then we ask you to cancel at least 4 weeks prior to the Karaoke evening. If cancellation is no longer possible, you can still reschedule the appointment. This is possible up to 4 days prior to the karaoke appointment. Email to info@tilburgkaraoke.nl

Door policy

It is possible that you may be checked at the door by our staff. Our staff ensures that the atmosphere in The End stays nice and that it is safe.
If you do not meet the requirements you can be denied access. The minimum age of The End is 18 years. That’s why our staff may ask you to show proof of identity.

Prohibited items

There are a number of items that are strictly forbidden in The End.
If these are found during the check at the door or later on you, you will be removed from the karaoke bar and / or the police will be called in.
It concerns the following items:

  • Weapons (including pocket knives)
  • Hard and soft drugs

Undesirable behavior

As we mentioned earlier, we want to keep it cozy in The End. That’s why unwanted intimacies, racism and discrimination are not allowed in our karaoke bar.
You will receive one warning from us in case of annoying or offensive behavior.
Repeat the offense and you will be removed from The End and you will receive a temporary or unconditional denial of access.
We will call in the police for threats and all other forms of aggression and undesirable behavior.

Use of the toilet

Our toilets are only allowed for individual use. It is not allowed to be with several people in a toilet room or for reasons other than the use of the toilet in the toilet.

Smoking

Smoking is not permitted in The End karaoke. Smoking is prohibited by law.
If you do smoke inside we can hold you liable for the sanctions of the government and any damage to our company that follows.

Drinks

As a visitor of The End you are obliged to order a drink from us. These drinks may only be consumed in our building. Glassware is not allowed outside.
Drinks not purchased from us are not allowed in The End karaoke.

Nuisance

If you have to queue to get in or when leaving The End, we ask you not to make too much noise to not cause a nuisance to our neighbours.
In case of noise or other nuisance, the police will act if necessary.

Property visitors

The End is not responsible for your personal property. Pay attention to your own stuff so that you do not lose anything and keep valuables on you at all times.
If you find any valuables that belong to one of our guests please hand it in to the bar so that we can return the object to the owner.
You must be able to identify yourself when retrieving found objects.

Property of The End

The properties of The End (glass, karaoke books, bottles, chairs/stools, etc.) may not be taken outside.
When you damage the properties of The End, you are responsible for the damage and the costs of the repair or replacement will be recovered from you.

Complaints

Is something wrong? Then please let our staff know immediately. We can look for the right solution at the moment.
We want to ensure that your evening in The End karaoke goes according to your wishes.

Video

As a visitor to The End you agree that video recordings will be made of you at our location.
You agree that these video recordings can be shown to third parties (including the police) if something has happened.

Bij The End hebben we enkele huisregels waar je je als bezoeker aan dient te houden. Deze huisregels zijn opgesteld om de karaoke avonden voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken. Wij willen dat The End een veilige plek is waar iedereen ongestoord kan genieten van een avondje uit. We willen je daarom verzoeken om rekening te houden met onze huisregels. Wie zich niet aan de regels houdt kan de toegang tot The End ontzegt worden, of verzocht worden te vertrekken. Bij constatering van strafbare feiten melden we dit altijd bij de politie.

Consumptiemunten

Je kunt bij ons consumptiemunten bestellen als je reserveert. Dit kan alleen tijdens de boeking zelf. De consumptiemunten zijn alleen op de avond zelf geldig en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De consumptiemunten kosten €2,40 per stuk. Bier, fris en wijn kunt u bij de bar kopen met één consumptiemunt. Sterke drank kunt u kopen vanaf 1,5 consumptiemunt.

Zelf eten meebrengen

Zelf eten meebrengen of laten bezorgen is mogelijk, mits aangegeven bij de reservering, onder de volgende drie voorwaarden:
  • Er dient aan het begin van de avond een borg te worden betaald van €50,- contant aan de barkeeper.
  • Er moeten minimaal 2 drankjes per persoon worden afgenomen.
  • Alle etenswaren moeten opgeruimd zijn vóór de openingstijd.

Zodra aan alle drie de voorwaarden zijn voldaan, krijgt u uw borg contant weer terug betaald.

Reserveringen

Er is een bepaald tijdsvak waarin je de betaling van de reservering volledig terugkrijgt als je de reservering annuleert. Dit tijdsvak vind je op de reserveringsbevestiging die je hebt gekregen. Na deze datum en tijd is het niet meer mogelijk om de betaling volledig terug te krijgen. Het is ook mogelijk om tot minimaal 4 dagen voor de gereserveerde dag eenmalig de reservering te verplaatsen naar een andere tijd of dag. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid.

Deurbeleid

Het is mogelijk dat je bij de deur gecontroleerd wordt door ons personeel. Ons personeel zorgt ervoor dat de sfeer in The End gezellig blijft en dat het er veilig is. Als je niet aan de eisen voldoet kan je de toegang ontzegd worden. De minimumleeftijd van The End is 18 jaar. Daarom kan ons personeel je vragen om een legitimatiebewijs te laten zien.

Verboden items

Er zijn een aantal items die ten strikte verboden zijn in The End. Als deze tijdens de controle aan de deur of later bij jou gevonden worden zal je verwijderd worden uit de karaokebar en/of de politie zal worden ingeschakeld. Het gaat om de volgende zaken:

  • Wapens ( waaronder ook zakmessen)
  • Hard- en softdrugs

Ongewenste gedrag

Zoals we al eerder noemde willen we het gezellig houden in The End. Daarom zijn ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie niet toegestaan in onze karaokebar. Bij hinderlijk of aanstootgevend gedrag zal je van ons één waarschuwing krijgen. Bij herhaling zal je uit The End worden verwijderd en zal je een tijdelijke of onvoorwaardelijke ontzegging van toegang krijgen. Bij bedreigingen en alle andere vormen van agressie en ongewenst gedrag zullen we de politie inschakelen.

Gebruik van het toilet

Onze toiletruimtes zijn alleen toegestaan voor individueel gebruikt. Het is niet toegestaan om met meerdere mensen in een toiletruimte te zijn of om je om andere redenen dan het gebruik van het toilet in de toiletruimte te bevinden.

Roken

Roken is niet toegestaan in The End Amsterdam karaoke. Binnen roken is wettelijk verboden. Als je toch binnen rookt kunnen we je daarom aansprakelijk stellen voor de sancties van de overheid en de eventuele schade voor ons bedrijf die daarop volgt.

Consumpties

Als bezoeker van The End ben je verplicht om bij ons een consumptie te bestellen. Deze consumpties mogen alleen in ons gebouw en op het terras worden genuttigd. Glaswerk mag niet mee naar buiten. Zelf gekochte consumpties zijn niet toegestaan in The End karaoke.

Overlast

Als je in de rij staat of The End verlaat willen we je vragen om niet teveel lawaai te maken om geen overlast te veroorzaken. Bij geluidsoverlast of ander overlast zal de politie zo nodig optreden.

Eigendommen bezoekers

The End is niet verantwoordelijk voor jouw persoonlijke eigendommen. Let daarom goed op je eigen spullen zodat je niets kwijtraakt. Vind je een voorwerp dat van een andere bezoeker kan zijn? Lever deze dan bij de bedrijfsleider in zodat we het gevonden voorwerp aan de eigenaar terug kunnen geven als hij of zij zich meldt. Bij het ophalen van gevonden voorwerpen moet je je kunnen legitimeren.

Eigendommen The End

De eigendommen van The End mogen niet mee naar buiten genomen worden. Wanneer je eigendommen van The End beschadigd ben je verantwoordelijk voor de schade en zullen de kosten van de reparatie of vervanging op jou worden verhaald.

Klachten

Is er iets niet in orde? Laat het ons personeel dan direct weten. Wij kunnen op het moment naar een juiste oplossing zoeken. We willen ervoor zorgen dat uw avond in The End karaoke naar wensen verloopt.

Video-opnamen

Als bezoeker van The End stem je ermee in dat er op onze locatie video-opnamen van u worden gemaakt. Deze video opnamen kunnen aan derden worden getoond als er iets is voorgevallen.

WhatsApp chat